SEVGİLİ ZİYARETÇİLERİMİZ, SİTEMİZ 25 GÜNLÜK BİR SİTEDİR,HENÜZ YAPIM AŞAMASINDA,
SAYFALARIMIZDA ,KATEGORİLERLE İLGİLİ YÜZLERCE KONU OLUCAK, BAZI SAYFALARIMIZDAKİ KONULAR ÇOK AZ,SİZLERİ BOŞ SAYFALARLA KARŞILAMAMAK İÇİN, AZDA OLSA İÇERİK EKLENDİ, LÜTFEN BİZİ TAKİP EDİN, BÜYÜMEMİZE TANIK OLUN,SAYGILARIMLA YÖNETİM..DİLEK
,www.gururum5.tr.gg
GURURUM5.TR.GGbilgi-aramak

YER KABUĞUNUN ANA MALZEMESİ TAŞLAR (KAYAÇLAR)

YER KABUĞUNUN ANA MALZEMESİ TAŞLAR (KAYAÇLAR)

Çeşitli minerallerin doğal bir çimento ile birleşmesi ile oluşan katı maddelere kayaç veya taş denir.

İnsanlar kayaçları tarih boyunca değişik amaçlarla kullanmıştır.

Başlıca kullanıldığı alanlar:

Kesici aletlerin yapımı,

Bitkilerin öğütülmesi,

Süs eşyası ve kap kacak yapımında

Barınmak  ve yırtıcı hayvanlardan korunmak,

Günümüzde de insanlar kayaçlardan

İnşaat faaliyetlerinde,

Yollarda kaldırımların döşenmesinde ve  sanayide hammadde olarak yararlanmaktadır.

Bütün bunlar kayaçların yaşamımızda önemli bir yeri olduğunu göstermektedir.

Yeryüzündeki kayaçlar,  dış kuvvetlere bağlı olarak sürekli aşınıp şekillenirler.

Genel olarak granit, andazit , bazalt, kireç taşı gibi kayaçlar aşınmaya karşı dirençli olduklarından çevresine göre belirgin ve yüksek yer şekilleri oluştururlar.

Alüvyon, kil, kum gibi kayaçlar aşınmaya karşı dirençsiz olduklarından çevresine göre alçak ve belirgin olmayan yer şekillerini meydana getirirler.

 

BAŞLICA TAŞLAR
1- VOLKANİK (PÜSKÜRÜK-MAĞMATİK-KATILAŞIM) TAŞLAR
Mağmanın yer kabuğunun yarıkları içinde veya yeryüzüne kadar çıkarak soğuması ile oluşan taşlardır.

Volkanik kayalar, kütle halinde bulunurlar ve kristalli yapıya sahiptir.

Soğumanın gerçekleştiği yere göre iç ve dış püskürük taşlar şeklinde gruplara ayrılır.

a) İç püskürük

Mağmanın yer kabuğunun yarıkları içinde yavaş yavaş soğuması oluşan taşlardır. Soğuma yavaş gerçekleştiğinden iri kristallidir.

Başlıcaları; Granit, siyenit, gabro ve diorit gibi.

Bir iç püskürük taş olan granit kendine has yer şekilleri oluşturur. 

Kütle halindeki granitler, fiziksel ve kimyasal ayrışmaya uğradıklarında değişik boyut ve şekillerde bloklara dönüşür. Bu şekilde granit bloklarından oluşan topografyaya tor topografyası denir.

b) Dış Püskürük

Mağmanın yeryüzüne kadar çıkarak soğuması ile oluşan taşlardır. 

Yeryüzüne çıkan lavlar hızlı soğudukları için ince kristalli ve camsı özellik gösterirler.

Başlıcaları; Andezit, bazalt, volkan camı (obsidian), trakit, inci taşı, katrantaşı, sünger taşı ve volkan tüfüdür.

Yurdumuzda en yaygın olanı andazit ve bazalt olup aşınmaya karşı dirençlidirler.

Ülkemizde volkanik tüflerin yaygın olduğu  Nevşehir (Ürgüp, Göreme, Avanos) çevresinde sel aşındırması sonucu peribacaları oluşmuştur.

2-TORTUL (SEDİMENT) TAŞLAR

Dış kuvvetlerin etkisiyle fiziksel veya kimyasal çözülmeye uğrayan taşların çukur alanlarda çökelmesiyle oluşur.

Bu taşların Ortak Özellikleri ; tabakalıdır ve fosil bulundururlar. 

a) MEKANİK (KIRINTILI) TORTUL TAŞLAR

Akarsu, rüzgar , buzul gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşınarak çukur yerlerde biriken ve sonra da doğal bir çimentoyla birleşerek oluşan taşlardır.

Başlıcaları: Kum taşı (gre), kil taşı  ,çakıl taşı (konglomera) , marn, lös ve moren örnektir. 

b) KİMYASAL TORTUL TAŞLAR

Suda çözünebilen kayaların kimyasal yolla ayrışması ve tekrar çökelmesi ile oluşan taşlardır.

Başlıcaları: Kalker ( kireç taşı), Jips (alçı taşı), kaya tuzu, dolamit, traverten , sarkıt ve dikitler örnektir.

Kimyasal tortul kayaların sular tarafından işlenmesiyle karstik şekiller meydana gelir.
Karstik şekiller en yaygın olarak yurdumuzda Akdeniz Bölgesi’nde görülür


C) ORGANİK TORTUL TAŞLAR

Bitkisel ve hayvansal maddenin, havasız bir ortamda ve basınç altında değişerek çökelmesi olan taşlardır.

Başlıcaları : Mercan kaya , kömür  (antrasit , taşkömürü , linyit , turba) ve tebeşir buna örnektir. 

Not: Petrol , antrasit , taşkömürü , linyit, turba hariç diğer madenlerin oluşmasında genelde volkanizma etkilidir.

3-BAŞKALAŞIM (METAMORFİK) KAYAÇLARI

Tortul ve volkanik taşlar yerin derinliklerinde yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle eski özelliklerini kaybederek yeni özellikler kazanırlar. Bu şekilde oluşmuş taşlara başkalaşım taşları denir.

 

MANTO


Manto katmanı, yeryüzündeki hareketliliğin en büyük nedenidir. Yani iç kuvvetlerin enerjisini aldığı katman burasıdır.

Manto, kısmen ya da tümüyle eriyik durumdaki kayaçlardan oluşan magmayı içeriyor. Demir, magnezyum, silikon ve oksijence zengin mineralleri içerir.

ÇEKİRDEK


Yoğunluğu , kalınlığı  ve sıcaklığı en fazla olan katmandır.

Demir ve nikel fazla olduğu için buraya  NİFE denilmektedir. Yoğunluğu fazla olduğundan barisfer de denilmektedir. Yoğunluğun fazla olmasından dolayı iç çekirdek kristalleşmiştir.

*** Yerin iç yapısıyla ilgili en geçerli bilgiler deprem dalgaları ile elde edilir. Ayrıca volkanizma ile çıkan malzemelerin ve  taşların incelenmesiyle de gerekli bilgiler elde edilir.

Bugün 34 ziyaretçikişi burdaydı!


Koç | Boğa | İkizler | Yengeç | Aslan | Başak | Terazi | Akrep | Yay | Oğlak | Kova | Balık |
 
İLGİNÇ OLANLAR İLGİNÇ OLANLAR  İLGİNÇ OLANLAR  İLGİNÇ OLANLAR  İLGİNÇ OLANLAR
İLGİNÇ YAZILAR İLGİNÇ BİLGİLER İLGİNÇ RESİMLER İLGİNÇ VİDEOLAR İLGİNÇ HABERLER
İLGİNÇ HAYVANLAR İLGİNÇ ÇOCUKLAR İLGİNÇ HİKAYELER İLGİNÇ HOBİLER İLGİNÇ MESLEKLER
İLGİNÇ SÖZLER İLGİNÇ TASARIMLAR İLGİNÇ OYUNLAR İLGİNÇ SORULAR İLGİNÇ İSİMLER
İLGİNÇ SİTELER İLGİNÇ ŞEYLER İLGİNÇ REKORLAR İLGİNÇ YEMEKLER İLGİNÇ YAŞAMLAR


bilgi-aramak.tr.gg
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=