SEVGİLİ ZİYARETÇİLERİMİZ, SİTEMİZ 25 GÜNLÜK BİR SİTEDİR,HENÜZ YAPIM AŞAMASINDA,
SAYFALARIMIZDA ,KATEGORİLERLE İLGİLİ YÜZLERCE KONU OLUCAK, BAZI SAYFALARIMIZDAKİ KONULAR ÇOK AZ,SİZLERİ BOŞ SAYFALARLA KARŞILAMAMAK İÇİN, AZDA OLSA İÇERİK EKLENDİ, LÜTFEN BİZİ TAKİP EDİN, BÜYÜMEMİZE TANIK OLUN,SAYGILARIMLA YÖNETİM..DİLEK
,www.gururum5.tr.gg
GURURUM5.TR.GGbilgi-aramak

ÖSS İÇ VE DIŞ KUVVETLER SORU VE CEVAPLARI

ÖSS İÇ VE DIŞ KUVVETLER SORU VE CEVAPLARI

1.Bir bölgede yüzey şekillerinin engebeli olmasının, aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenemez?

 
A) Tarım alanlarının kısıtlı olmasına
B) Kısa mesafelerde sıcaklığın değişmesine
C) Akarsuların derin vadiler oluşturmasına
D) Bitki örtüsünün çeşitli olmasına
E) Büyük göllerin bulunmasına

 

 

ÖSS-1997

2.Aşağıdakilerin hangisinde verilen doğal afetlerle, Endonezya’da büyük yıkımlara yol açan tsunami aynı nedene bağlı olarak oluşmaktadır?

A) İsviçre’de kış aylarında çığ olaylarının görülmesi

B) Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğu kıyılarının sık sık kasırgalardan etkilenmesi

C) Afganistan’da yaz aylarında şiddetli kuraklıkların yaşanması

D) Hindistan’da sellerin büyük can ve mal kaybına neden olması

E) Japonya’da her yıl çeşitli büyüklükte depremler olması

ÖSS-2008

3.*Dalga hareketleri sonucunda burunlar aşınır ve buradan kopan parçalar dalga gücünün azaldığı yerlerde birikir.
*Akarsular vadi yamaçlarını aşındırır ve taşıdıkları malzemeleri eğimin azaldığı yerlerde biriktirir.
*Rüzgarlar hızlarının fazla olduğu yerlerde aşındırma, azaldığı yerlerde biriktirme yapar.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
 
A) Nem oranının fazla olduğu yerlerde yalnızca akarsu aşındırması görülür.
B) Dalga aşındırma ve biriktirmesi yalnızca kıyılarda görülür.
C) Bütün akarsuların döküldükleri yerlerde delta ovaları oluşur.
D) Dış kuvvetler yalnızca yükseltinin fazla olduğu yerlerde etkilidir.
 
 
E) Rüzgar aşındırma ve biriktirmesine yalnızca çöllerde rastlanır.
ÖSS-2005

 

4.Gelgit, deniz akıntısı ve akarsuların, oluşumuna katkıda bulundukları yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Plato          

B) Haliç        

C) Fiyort          

D) Delta                

E) Vadi

ÖSS-1985

 

5.Deniz kenarındaki bir bölgede sıradağların kıyıya dik ya da paralel uzanmasının, aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili olması beklenmez?
 
A) Kıyı şekilleri
B) Denizelliğin etki alanı
C) Hakim rüzgar yönü
D) Dağların yükseltisi
E) Vadi tipleri
ÖSS-1999

 

6.Aşağıdaki durumların hangisinde, bir kaynak suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek fazla değişmez?
 
A) Yağmur ve kar sularıyla besleniyorsa
B) Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa
C) Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa
D) Su, yerin derinliklerinden geliyorsa
E) Taban suyu seviyesi yüksekse
ÖSS-1990

 

7.Aşağıdakilerden hangisi kalkerli arazide yer alan şekildeki kaynağın bir özelliğidir?

 

A) Sürekli olması
B) Suyunun çok miktarda kireç içermesi
C) Suyunun sıcak olması
D) Debisinin düşük olması
E) Belirli aralıklarla fışkırması
ÖSS-1992
 

8.Göl sularının kapladığı alan yıl içinde değişiklik gösterir. Bunda göl çanağının derinliği, buharlaşma oranı, gölü besleyen akarsuların getirdiği su miktarı etkilidir.

Buna göre, bulundukları yörelerin doğal koşulları da göz önüne alındığında, aşağıdaki göllerden hangisinde, suların kapladığı alanın yaz ve kış mevsimleri arasında en çok değişme göstermesi beklenir?
 
A) Beyşehir gölü                                 

B) Van gölü

C) Tuz gölü                                        

D) İznik gölü

E) Burdur gölü

ÖSS-2001

 

9.Yeryüzündeki göl sularının tuzlu, tatlı ya da sodalı olmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A)A) Gölün gideğeninin olup olmaması,
B)B) Göl çanağının kayaç yapısı
C)C) Gölün denizden yüksekliği
D)D) Göle ulaşan akarsuların az yada bol su taşıması
E)E) Gölün bulunduğu yerin iklim özellikleri

ÖSS-2006

 

10.Akarsu erozyonu ile rüzgâr erozyonunun birlikte etkin olduğu yörelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Tarıma elverişlilik
B) Eğitim fazlalığı
C) Bitki örtüsünden yoksunluk
 
 
D) Toprak örtüsünün kalın olması
E) Yağışların yağmur olarak düşmesi

ÖSS-1995

11.Aşağıdakilerden hangisi rüzgâr erozyonundan korunma yollarından biri değildir?
 
A) Toprağa otsu bitkiler ekilmesi
B) Rüzgâr yönüne dik ağaçlandırma yapılması
C) Tarlaların nadasa bırakılmaması
D) Tarlaların eğim yönünde sürülmesi
E) Meralarda aşırı otlatmanın engellenmesi

 

ÖSS-1997

 

12.

Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış yerlerin hangilerinde görülen erozyonun başlıca nedenleri, bitki örtüsünün seyrekliği ve yağışların düzensizliğidir?

 
A) I ve II                    

B) I ve III                

C) II ve V

D) III ve IV                 

E) IV ve V

ÖSS-1998

 

13.Türkiye’de ekim alanlarının yarısından fazlasında erozyon nedeniyle çok miktarda toprak kaybı olmaktadır.
Bu durum, erozyonun etkili olduğu ekim alanlarının aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösterir?
 
A) Toprak örtüsünün kalın olduğunu
B) Nöbetleşe ekimin yaygın olduğunu
C) Eğimin fazla olduğunu
D) Toprakların humusça zengin olduğunu
E) Toprakların geçirimli olduğunu
ÖSS-2000

 

14. 

Yukarıdaki tabloda, gece ve gündüz sıcaklık ortalamaları verilen beş yörenin hangisinde mekanik çözülmenin en fazla olması beklenir?
 
A) I            

B) II            

C) III            

D) IV            

E) V

ÖSS-1988

 

15. Alüvyon, buzul taş ve lös gibi topraklar taşınmış topraklardır.
Taşınmış toprakların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Soluk renkli olmaları
B) Verimli olmaları
C) Geçirimsiz olmaları
D) Karbonatlı olmaları
E) İnce taneli olmaları
ÖSS-1991

 

16.

Yöre iklimi göz önüne alındığında, yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanlardan hangisinin topraklarının diğerlerine göre yıkanmış ve daha az kireçli olması beklenir?

 
A) I          

B) II           

C) III          

D) IV            

E) V

ÖSS-1997

 

17.Günlük sıcaklık farkının fazlalığı ve donma - çözülme olaylarının sıklığı mekanik çözülmeyi hızlandırır.
Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde mekanik çözülmenin en az olması beklenir?
 
A) Ekvatoral ormanlar
B) Çöller
C) Kutup altı bölgeler
D) Dağların yüksek kesimleri
E) Orta kuşak karalarının iç kesimleri

ÖSS-2002

 

18.Sıcaklığın yüksek, yağışın fazla olduğu yerlerde kayaçlarda genellikle kimyasal çözülme görülmektedir.
Buna göre,kimyasal çözünmenin aşağıdaki yerlerin hangisinde
diğerlerinden daha çok olması beklenir?
A)Antalya     

B) Konya      

C) Malatya      

D) Tekirdağ         

E) Ankara

ÖSS-2006
Bugün 26 ziyaretçikişi burdaydı!


Koç | Boğa | İkizler | Yengeç | Aslan | Başak | Terazi | Akrep | Yay | Oğlak | Kova | Balık |
 
İLGİNÇ OLANLAR İLGİNÇ OLANLAR  İLGİNÇ OLANLAR  İLGİNÇ OLANLAR  İLGİNÇ OLANLAR
İLGİNÇ YAZILAR İLGİNÇ BİLGİLER İLGİNÇ RESİMLER İLGİNÇ VİDEOLAR İLGİNÇ HABERLER
İLGİNÇ HAYVANLAR İLGİNÇ ÇOCUKLAR İLGİNÇ HİKAYELER İLGİNÇ HOBİLER İLGİNÇ MESLEKLER
İLGİNÇ SÖZLER İLGİNÇ TASARIMLAR İLGİNÇ OYUNLAR İLGİNÇ SORULAR İLGİNÇ İSİMLER
İLGİNÇ SİTELER İLGİNÇ ŞEYLER İLGİNÇ REKORLAR İLGİNÇ YEMEKLER İLGİNÇ YAŞAMLAR


bilgi-aramak.tr.gg
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=