SEVGİLİ ZİYARETÇİLERİMİZ, SİTEMİZ 25 GÜNLÜK BİR SİTEDİR,HENÜZ YAPIM AŞAMASINDA,
SAYFALARIMIZDA ,KATEGORİLERLE İLGİLİ YÜZLERCE KONU OLUCAK, BAZI SAYFALARIMIZDAKİ KONULAR ÇOK AZ,SİZLERİ BOŞ SAYFALARLA KARŞILAMAMAK İÇİN, AZDA OLSA İÇERİK EKLENDİ, LÜTFEN BİZİ TAKİP EDİN, BÜYÜMEMİZE TANIK OLUN,SAYGILARIMLA YÖNETİM..DİLEK
,www.gururum5.tr.gg
GURURUM5.TR.GGbilgi-aramak

İNTERNET NEDİR,TEMEL KAVRAMLARI NELER

İNTERNET NEDİR,TEMEL KAVRAMLARI NELER

1. Internet nedir
2. TCP/IP nedir
3. Internet’e kimler dahildir? Kaç tane Bilgisayar Internet'e bağlıdır? Kaç Kişi Internet Kullanıyor?
4. Internet ne sunar
5. Internet yoluyla alabildiğim bu bilgileri programları kimler koyar? Bunları alıyorum ama para ödemem gerekir mi? Freeware Shareware Public Domain gibi kavramlar ne anlama gelir
6. Internet'e erişim nasıl olur
7. Internet adresi nedir? Domain ismi ve IP numarası ne demektir
8. Internet üzerinde istediğimiz bilgiler nasıl yerlerine ulaşıyorlar
9. Internet adreslerinde görülen kısaltmalar ne anlama gelir
10. Internet'e bağlı tüm bilgisayarların listesini nasıl alabilirim
11. Internet Mühendisliği nedir
12. Internet ne kadar güvenli
13. Internet'te bilgiler hangi hızlarla iletilir Bant Genişliği Nedir Doluluk Oranı Nedir

internet nedir
internet birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Internet insanların her geçen Gün gittikçe artan "üretilen bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay ucuz hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir. Internet’i bu haliyle bir bilgi denizine yada büyükçe bir kütüphaneye benzetebiliriz. Internet’e bakış açımıza bağlı olarak farklı tanımlamalar da getirebiliriz : Internet

1997 sonu itibarıyla 100000000’u aşkın insanın kendi arasında etkileştiği bilgi değiş-tokumu yapabildiği ve kendi yazısız kuralları olan büyük bir topluluktur. Bu internetin sosyal yönüdür.

Pek çok yararlı bilginin bir tuşa basmak kadar yakın olduğu dev bir kütüphanedir. 1997 sonu itibarıyla 20000000’u aşkın bilgisayarın bağlı olduğu çok büyük bir bilgisayar ve iletişim ağıdır.

Kişilerin değişik konularda fikirlerini serbestçe söyleyebilecekleri ortamlar barındıran bir demokrasi platformudur. Evden alış-veriş bankacılık hizmetleri radyo-Televizyon yayınları günlük gazete servisleri vb gibi uygulamaları ile aslında Internet aynı zamanda bir hayat kolaylaştırıcıdır.

Tüm bu tanımların arakesitinde yer alan ise "Bilgiye Ulaşım ve Onu Paylaşım sonrasında da elde edilen bilgiyi kullanım" dır.

Sonuç olarak Internet önümüzdeki yıllarda üretilecek bilgilerin dolaşım sistemidir. Ticari boyutunun da ortaya çıkmasıyla yaşamla daha çok iç içe geçmeye başlamıştır. Internet farklı bir ortam farklı bir uzay. Kendi yazılı olmayan kuralları olan; kendi toplumu olan bambaşka bir uzay. Klasik yaşama biçimlerini değer yargılarını değiştiren; hayatımıza yeni kavramlar yeni uğraşlar getiren bir şey. Hayatımızı etkiliyor. Hem de çok fazla bir biçimde.

internet'in etkilerini görmek ve onu hissetmek sanırım çok daha kolay. Hayatımızda normal şartlarda yaptıklarımızı göz önüne getirelim ve Internet'in bunları nasıl değiştirdiğini; bunlara nasıl yeni anlamlar yüklediğini gözlemleyelim. Belki bazılarımız için daha az (ye da hiç) bazılarımız için daha çok (ye da aşırı çok) etkilenmeler olacaktır. Ancak gerçek olan önümüzdeki yıllarda (2000'e girerken) Internet olgusu her yönüyle bizimle olacak ve hayatımızda onunla ilintili pek çok şey yapıyor olacağız (Ağ üzerinden alışverişler uçak/tren rezervasyonları günlük gazetelere erişim Bilimsel dergileri okumak gibi.)

TCP/IP nedir
"Bilgi Ağı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. Bu kurallara kısaca "Internet protokolleri" ya da TCP/IP protokoller Ailesi denir. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır. Bir başka değişle TCP/IP protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar. Bu protokollere örnek olarak dosya alma/gönderme protokolü (FTP File Transfer Protocol) Elektronik posta iletişim protokolü (SMTP Simple Mail Transfer Protocol) TELNET protokolü (Internet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için geliştirilen *login* protokolü) verilebilir. Adını sıkça duyduğumuz WWW ortamında birbirine link objelerin iletilmesini sağlayan protokol ise Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) olarak adlandırılmaktadır. TCP/IP protokolü aynı zamanda diğer iletişim ağlarında da kullanılabilir. Özellikle pek çok farklı tipte bilgisayarı veya iş istasyonlarını birbirine bağlayan yerel ağlarda (LAN) kullanımı yaygındır.

internet'e kimler dahildir
Kaç tane bilgisayar Internet'e bağlıdır? Kaç Kişi Internet Kullanıyor? Bütün dünya üzerinde Internet'e; üniversiteler araştırma enstitüleri kamu kuruluşları pek çok ticari kuruluş vb gibi değişik yerler bağlıdır ve internet’e bağlı bilgisayar sayısı 25000000 civarında tahmin edilmektedir. (1997 sonundaki durum) Bu sayı her gün süratle artmaktadır. Ortalama Internet kullanıcısı sayısının ise 100000000 'un üzerinde olduğu tahmin edilmektedir (1997 sonlarındaki durum). Internet iletişim ağına bağlı bir bilgisayarın bir tek kullanıcısı olabildiği gibi birden çok (bazen yüzlerce binlerce) kullanıcısı da olabilir. Kişisel bilgisayarlar ve evden bağlantılar tek kullanıcılı Internet bağlantılarına örnek olarak verilebilirler. Öte yandan aynı anda birden çok kullanıcının erişebildiği ve kullandığı daha çok "Unix" işletim sistemi ile çalışan orta ve büyük boy sistemler de çok kullanıcılı internet bağlantı örnekleridir.

internet Ne Sunar
internet'i bir "iletişim ağı" olarak tanımladıktan ve bu ağ üzerinde bilgi dolaştığını belirttikten sonra internetin bu altyapı üzerinde neler sunduğunu tahmin etmek aslında o kadar da güç değil. Bu "iletişim ağı"nın içinde bulunan her hangi iki bilgisayar arasındaki en temel işlem çift yönlü bilgi aktarımıdır. Burada bilgiden kasıt bilgisayarlardan birinde bulunan bir dosya bir bilgisayar programı ya da bir mesaj olabilir.

internet teknik olarak TCP/IP protokolü ile desteklenen pek çok servis sunar. Örnek olarak Internet erişimi olan bir kullanıcı eğer kendisine yetki verilmişse Internet’e bağlı diğer herhangi bir bilgisayardaki bilgilere erişebilir onları kendi bilgisayarına alabilir kendi bilgisayarından da iternet erişimi olan başka bir bilgisayara dosya/bilgi gönderebilir. Bu özellik dosya transfer protokolü olarak bilinir. Benzer şekilde Internet üzerindeki kullanıcılar birbirlerine elektronik posta gönderebilirler. Bu da posta iletim protokolü olarak bilinir.

internet değişik protokoller aracılığı ile insanlara "bilgiye erişim" olanakları sunar. Yani Internet yardımıyla "her çeşit" bilgiye erişebilirsiniz.

İçerik bakımından Internet’in sundukları bazen insan hayal gücünü zorlayacak boyutlara varmaktadır. Vizyondaki filmlerin kısa tanıtımlarını kolayca evimizdeki ekrana taşıyabilir ya da Amerikan Kongre Kütüphanesi’nde tarama yapabiliriz. TÜBİTAK arşivine bağlanıp Bilim ve Teknik dergilerinin yeni ve eski sayılarını tarayabilir yazıları okuyabiliriz. Ya da Hacettepe Üniv.'ne uzanıp o anki Beytepe Kampüsü sıcaklıklarını grafiksel olarak görebiliriz. Başka bir örnek olarak katılmak istediğimiz bir bilimsel toplantıya bildirimizi Internet üzerinden gönderebiliriz. Örnekleri arttırmak mümkün; NASA servislerine bağlanıp son uydu fotoğraflarını tarayabiliriz; ya da Şiir arşivlerine bağlanıp şiirler okuyabiliriz. Son yıllarda geliştirilen World Wide Web (WWW Web) temelli Internet araçları ile bilgiye ulaşım daha da kolaylaşmış ve ulaşılabilecek bilgiler ve sunulan servisler miktar ve çeşit olarak artmışlardır. internetin sundukları; onu kullananların istekleri hayal güçleri ve gelişen Internet teknolojisi ile hep çoğalmaktadır.

internet bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak için değişik 'bilgi arama/tarama' yöntemleri de sunar. Internet'in sundukları çok geniştir ve bu kadar bilgi arasında bilinçsiz bir kullanımla insan yolunu çok kolay kaybedebilir. internet'ten alınabilecek servisler temel kullanımlar vb ile ilgili olarak CSS'nin "Internet Üzerinde Arama/Sorgulama; 'Bazı Başlangıç Noktaları" kısmına bakılabilir.

5.Internet yoluyla alabildiğim bu bilgileri programları kimler koyar? Bunları alıyorum ama para ödemem gerekir mi?

Freeware Shareware Public Domain gibi kavramlar ne anlama gelir internet ile erişilebilen bazı merkezlerde herkese açık arşivler vardır. Buralarda çok çeşitli bilgiler çok çeşitli programlar bulunur. Bu bilgiler bir konferansın kayıt formu olabileceği gibi piyasadaki bir ürünün tanıtım kılavuzu da olabilir. Bilgi amaçlı dosyalar daha çok düz yazı formatındadır ve grafik/ses/animasyon vb ile içeriği zenginleştirilmiş olabilir. Bunlar daha çok bir ürünün tanıtımı kullanımla ilgili sorunları çözmede kullanıcıya yol gösterecek bazı destek bilgileri vb. dır. Ayrıca web tabanlı ortamlarda firma Reklamları ve ürün tanıtıcı Reklamlara da rastlamaktayız.

Bu tip arşivlerde en çok karşılaşılan dosyalar çok değişik amaçlar ve değişik bilgisayar ortamları (PC Mac Unix vb) için geliştirilmiş binlerce çeşit ve yüzlerce giga byte yer tutan bilgisayar programlarıdır (yazılım software).

Public Domain Yazılımlar
Bu programları yazan kişiler kendi programlarını herkesin alıp bedava kullanmasına izin verirler. Ancak bazı durumlarda bu bedava kullanım kısıtlandırılır. Public Domain yazılımlarda aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalı:

tamamı değiştirilmeden üçüncü kişilere kopyalanmalı eğer söz konusu eser bir başka yerde kullanılacaksa (örneğin bir başka eserde bundan yararlanılacaksa) yazarlarına bildirilmeli

herhangi bir şekilde eserin dağıtımından dağıtım medyası masrafından fazla masraf alınmamalı (BBS'ler için)

Bunun en iyi örneklerinden biri GPL (GNU Public License)'dır. Freeware (Bedava) Yazılımlar : Freeware yazılımlar limitsiz bir şekilde bunları alan kişiler tarafından kullanılabilir. Bu yazılımlar parayla üçüncü kişilere satılmamalıdır. (Sözgelimi Su an okuyor olduğunuz doküman freeware'dir.) Böyle bir yazılım kullanıyorsanız ve işinize yarıyorsa yazarına bir e-mail ile teşekkür edin. İnanın çok hoşuna gidecektir. Böylece onu başka Freeware programlar yazma konusunda ve aynı programın yeni sürümlerini hazırlama konusunda teşvik etmiş olursunuz.

Shareware Yazılımlar
Shareware yazılımlarda ise 'kullan eğer beğenirsen bana belli bir miktar para gönder' felsefesi geçerlidir. Bu miktar genellikle 10-20 ABD doları mertebesindedir. Shareware yazılımlar kaynak kodları ile birlikte dağıtılmayabilirler. Programı alan kişi belirli bir süre (1 Ay gibi) kullanır eğer kullanmaya devam ederse bu parayı gönderir. Ancak burada zorlayıcı bir mekanizma yoktur. Yine programı kullanırsınız ama para ödemezsiniz. Bazı durumlarda kullandığımız Shareware program süresi dolunca çalışmaz. Çoğunluk böyle programlara para ödememektedir; ancak 'Shareware' felsefesi her geçen gün daha fazla yerleşmektedir. Bir Shareware yazılıma 10-20 dolar ödediğinizde aslında pek çok şey kazanırsınız. Bunlar: Para ödenmeden kullanımda programın bazı kısımları çalışmaz ya da çok kısıtlı çalışır. Bunun önüne geçmiş olursunuz.

Programın ilk çalıştırılışında ve daha sonra belirli aralıklarla ekrana gelen ve programın satın alınmadan (Unregistered) kullanıldığını belirten can sıkıcı mesajlardan kurtulursunuz.

Programın bundan sonraki tam fonksiyonlu yeni sürümlerini uzun bir sure bedavaya alabilirsiniz.

Programla ilgili çok iyi bir dokümantasyona ve yardım ortamına sahip olursunuz.

Belki de en önemlisi programı yazan kişiye emeğinin karşılığını ödeyerek onu bir anlamda programı geliştirmesi ve yeni ürünler ortaya çıkarması konusunda teşvik etmiş olursunuz.

Eğer ödeme imkanınız varsa sürekli kullandığınız 'Shareware' programlar için bu az miktardaki paraları ödemek programları daha verimli kullanmanız açısından çok önemlidir.

Tryware Yazılımlar
Bazı ticari şirketlerin yeni geliştirdikleri yazılımların sınırlanmış sürümleridir ve tanıtım amacıyla konurlar.

Poscardware Yazılımlar
Bütün bunların yanında bir de 'poscardware' yazılımlar vardır. Bu yazılımları geliştirenlerin kullanıcılardan tek beklentisi güzel bir kartpostaldır. Eğer günün birinde 'poscardware' bir yazılım kullanırsanız hemen bu programı yazan kişiye bir kartpostal gönderin!!!

Patch Yazılımlar
Mevcut bir yazılımın (ticari ya da public domain) bazı hatalarını düzeltmek ve programı güncellemek amacıyla ilgili firmaların (ya da kişilerin) çıkardıkları "yama" programlar. Bu tip programlar Internet üzerinde sıkça dağıtılır.

6. İnternet'e Erişim Nasıl Olur
Pek çok Internet kullanıcısı Internet'e çalıştıkları kurum ya da bulundukları üniversiteler üzerinden erişirler. Evden olan bağlantılar da Internet bağlantısı olan bir eğitim kurumu ticari kuruluş ya da ticari olarak Internet hizmeti veren kuruluşlar üzerinden olur. (Kişisel Internet bağlantıları için bu CSS'nin Internet’e Kişisel Bağlantı kısmına bakınız.)

7. Internet Adresi Nedir Domain ismi Ve IP Numarası Ne Demektir
Internet’e bağlı her bilgisayarın kendine özgü bir adresi vardır. Domain Name System (DNS) olarak adlandırılan hiyerarşim bir isimlendirme sistemi ile (Internet adresi) internete bağlı bilgisayarlara ve bilgisayar sistemlerine isimler verilir. DNS de bir TCP/IP servis protokolüdür. DNS 'host' olarak adlandırılan internete bağlı tüm birimlerin yerel olarak bir Ağaç yapısı içinde gruplandırılmasını sağlar. Bu şekilde bütün adreslerin her yerde tanımlı olmasına gerek kalmaz. Örnek olarak İTÜ.edu.tr altında ehb.İTÜ.edu.tr onun altında da titan.ehb.İTÜ.edu.tr vb seklinde dallanmış bir çok adres olabilir.

Her bir Internet adresine 4 haneli bir numara karşılık gelir. a.b.c.d seklindeki bu numaralara IP (Internet Protocol) numaraları denir. burada abc ve d 0-255 arasında değişen bir tam sayıdır. (32 bit adresleme sistemi). Örnek olarak titan.ehb.İTÜ.edu.tr için bu numara 160.75.27.250 'dır.

Her Internet adresinin ilk kısmı bulunduğu domain'in network adresini son kısmı ise makinenin (host) numarasını verecek şekilde ikiye bölünür. Bir bilgisayar ağında bulunan makinelerin miktarına göre makine numarası için ayrılan kısmın daha büyük veya daha küçük olması gerekebilir. Değişik ihtiyaçlara cevap verebilmesi açısından IP adresleri aşağıdaki şekilde gruplanmıştır.

Class A network adresleri 1.0.0.0 adresinden 127.0.0.0 a kadar olan aralığı kaplarlar. Her networkte kabaca 1.6 Milyon makine bulunabilir

Class B network adresleri 128.0.0.0 adresinden 191.255.0.0 adresine kadar olan aralıktadır: 16065 network adresi ve her networkte kabaca 65500 makine bulunabilir

Class C network adresleri 192.0.0.0 adresinden 223.255.255.0 adresine kadar olan aralıktadır. Her biri 254 makineden oluşan yaklaşık 2 milyon network adresi barındırır.

Class D 224 ve 254 arasında kalan adresler herhangi bir network tanımlamazlar ileri kullanımlar için rezerve edilmişlerdir.

Bu domain adreslerinin dağıtımı NIC (Network Information Center) tarafından yapılır daha sonra her domain sahip olduğu adresi kendi ihtiyaçlarına göre parçalayarak dağıtabilir. (Son
zamanlarda sınırlı sayıdaki Internet adres uzayının bitebileceği düşüncesi ile yeni bir adresleme stratejisine doğru da gidilmektedir. önümüzdeki yıllarda yeni tip IP adreslerinin (128 bit) ortaya çıkacağını bekleyebiliriz.)

Bu IP numaralarına (domain adreslerine) karşılık düşen bir makine ismi de bulunur. Bu sayede makinelerin isimleri daha kolay akılda kalır. Her domain'de o domaine ait IP numaraları ile bu isimler arasında geçişi sağlayan bir servis (Domain Name Service) bulunur. Bu servis aynı zamanda diğer domain'lere ait isimleri ilgili DNS'lere sorarak öğrenir.

Örneğimize geri dönecek olursak. İstanbul Teknik Üniversitesi bir Class Bnetwork numarasına sahiptir. (160.75.0.0) .İTÜ.edu.tr domaininde bulunan tüm IP numaraları 160.75. ile başlar. Bilgi İşlem Merkezi bu numarayı yerel ağlara dağıtmıştır. Elektronik-Haberleşme Bölümü domain'i ne (160.75.27.0) numarası verilmiştir. burası da ehb.İTÜ.edu.tr olarak tanımlanmıştır. Bu network içerisinde yer alan makinelerin hepsi 160.75.27. numarası ile başlar söz gelimi bu network'de yer alan titan ismi verilen makinenin IP numarası 160.75.27.250 --> titan.ehb.İTÜ.edu.tr şeklindedir.

Dikkat edilirse bir host numarası 1 den 254 e kadar 254 farklı değer alabilir. Zira 0 ve 255 bu numaralandırmada özel anlamlar içerirler. 0 network'u tanımlarken 255 de o network'teki tüm hostları tanımlar.

127.0.0.1 adresi ve 127.0.0.0 Network'u test ve geliştirme için kullanılır. 127.0.0.1 adresi her makinenin kendisini tanımlar buraya gönderilen her şey sanki bir başka Networks’ten geliyormuş gibi makinenize geri dönecektir. Bu sayede herhangi bir network bağlantısı olmadan bazı denemeler yapılarak network yazılımları geliştirilebilir.

DNS ayrıca Internet adresini nümerik adrese çevirir. Domain'ler hiyerarşim DNS adresleme sistemi içindeki farklı yapıları temsil ederler. Her domain kendi içinde bağımsız bir topluluktur. Doğal olarak herkes kafasına göre gelişi güzel Internet domain ismi ve IP numarası alamaz. Network Information Center (NIC)'e bunun için başvurmak gerekir. Aksi taktirde karmaşayı siz düşünün!!!

8. Internet Üzerinde istediğimiz Bilgiler Nasıl Yerlerine Ulaşıyorlar
Internet'e bağlı her network şu veya bu şekilde kendisine bağlantı sağlayan bir servis sunucusuna veya kuruma bağlıdır. Bu birleşme yerlerinde birden çok bağlantısı bulunan router'lar bulunur. Bu düğüm noktalarında düğümün belirli kollarında hangi networklerin bulunduğuna dair bilgiler (ya routerlar arası haberleşme protokollerinden ya da sabit tanımlamalardan) yer alır. Bu tanımlara ek olarak bir de default route tanımı bulunur düğümde tanımlı bulunmayan adresler oraya yönlendirilir.

Tüm haberleşme ortalama olarak 100 ila 1000 Byte arasında yer alan bilgi paketleri şeklinde gerçekleşir. Her paketin başında nereden gönderildiği (IP adresi) ve nereye gönderildiği yer alır. Paketin içeriği kullanılan haberleşmeye göre büyük farklılıklar gösterir. Bu sayede örnek olarak bir mail üzerinde adres bulunan küçük paketler halinde düğümden düğüme atlayarak geçer.

Bu yapı çerçevesinde "bilgiyi isteyen" (istemci) ve "bilgiyi gönderen" (sunucu) iki ana noktadan bahsedebiliriz.

İstemci (bilgiyi isteyen) bilgisayar bu isteğini protokollerde belirtilen bazı kurallar dahilinde istediği bilginin olduğu bilgisayara (Sunucu) bildirir. Bu iki bilgisayar arasında bilginin geçtiği/yönlendirildiği başka bilgisayarlar da vardır.

9. Internet Adreslerinde Görülen Kısaltmalar Ne Anlama Gelir
Internet'e bağlı kuruluşlar değişik gruplara ayrılabilir ve bir kuruluşun domain adresi o kuruluş hangi gruba dahilse ilgili kısaltmayı bazı istisnalar dışında mutlaka içerir. Ayrıca ülkelerin 2 harfli tanıtım kodları da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada çıkışlı adreslerin çoğu ve geniş bir kitleye servis sunan bazı birimler dışında) adresin sonuna eklenir. Internet adresi eğer özel amaçlı bir servise (ftp gopher www gibi) aitse genellikle bu durum adresin başında kullanılan bir kısaltmayla verilir. aşağıdaki liste adreslerde kullanılan bazı kısaltmaları ve ne anlama geldiklerini göstermektedir:

gov Hükümet kuruluşları
edu Eğitim kurumları (üniversiteler gibi)
org Ticari olmayan Kar amacı gütmeyen kuruluşlar
com Ticari kuruluşlar
mil Askeri kuruluşlar
net Servis Sunucuları (Internet Servis Sağlayıcıları gibi)
ac Akademik kuruluşlar (bazı ülkelerde edu yerine kullanılmaktadır)
int uluslararası organizasyonlar kuruluşlar
ftp FTP arşiv Sitesi (ön ek)
www World Wide Web Sitesi (bazen web de kullanılır) -ön ek-

Bazı ülke Kısaltmaları Tr
Türkiye jp:Japonya uk:Ingiltere it:İtalya ch:İsviçre
ca:Kanada ru:Rusya id:Endonezya nl:Hollanda de:Almanya fr:Fransa
il:İsrail no:Norveç se:İsveç fi:Finlandiya gr:Yunanistan hr:Hırvatistan yu:Yeni
Yugoslavya br:Brezilya bg:Bulgaristan

Örnek domain adresleri : hokudai.ac.jp (jp=Japonya) Bilkent.edu.tr (tr=Türkiye)
oak.oakland.edu servis.net.tr www.microsoft.com ftp.netscape.com tubitak.gov.tr
garbo.uwasa.fi (fi=Finlandiya www.nato.int (Nato).

Genel olarak bu sınıflamaya uyulsa da bazı domain adlarında daha farklı sözcük
grupları da olabilir ( rl.ac.uk (uk=Ingiltere) www2.İTÜ.edu.tr gibi). Özellikle
.com domain-lerindeki sıkışmadan dolayı yeni global domain adları oluşturma
çalışmaları 1997 ortalarında tamamlanmıştır. Yeni kullanıma açılan alan adları
şunlardır

arts Sanat ve kültür ile ilgili siteler
firm Ticari Firmalar
info Bilgi servisi sunan siteler
com Kişisel domainler için kullanılan adresler
rec Eğlence siteleri
stor Alışveriş merkezleri ticari ürün satılan yerler
web www ile ilgili servis sunan siteler

10. Internet'e Bağlı Tüm Bilgisayarların Listesini Nasıl Alabilirim
Internet adres koleksiyonu yapıyorsunuz sanırım.:-) Milyonlarca adresten bahsediyoruz. Bunları listelemek ve almak mümkün değilse yakın bir şey. Ancak bir takım konularda bünyesinde bilgiler programlar barındıran popüler servislerin gruplanmış FTP/Web/Gopher adreslerini almak mümkündür. Bunun için CSS'nin Temel Internet Servisleri kısmına bakmanız gerekiyor.

11. Internet Mühendisliği Nedir
Internet Mühendisi de olur mu canım?' demeyin sakın çünkü bir kavramdan günümüzde sıkça söz ediliyor. Internet Engineering Task Force' grubu epeydir çalışıyor. Internet'in Sağlıklı çalışması için gerekli tasarımların yapılmasına Internet Engineering' diyebiliriz. Internet servis geliştiricileri ve Internet Servis Hizmeti üreten protokol geliştiren kişilere Internet Mühendisi deniyor. Bununla Internet servislerinden sorumlu bilgisayar mühendisini kastetmiyoruz. Üniversitelerimizde Internet Mühendisliği bölümleri de açılırsa hiç şaşırmayın!!!! :-)

12. Internet Ne Kadar Güvenli
Internet'in şu an için çok fazla güvenli olduğu söylenemez. Nadiren de olsa kişisel iletiler (e-posta e-mail) kötü amaçlı profesyonel kişiler tarafından illegal yollarla ele geçirilebilir. Özellikle ticari kuruluşların Internet'i kullanmaya başlamaları ile birlikte Internet'te güvenlik probleminin çözümü için ciddi çalışmalar yapıldı.Web üzerinden iletilen her türlü bilginin yeni şifreleme teknikleri ve çok yüksek hızlı hatlar sayesinde yeterince güvende olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de kullanıcı şifreleri banka kredi kart numaraları ve benzeri gibi gizlilik içeren bilgileri net üzerinde serbestçe göndermeyin (e-mail ile güvenlik kilidi olmayan Web listeleyicileri ile vb.)

13. İnternette Bilgiler Hangi Hızlarla İletilir Band Genişliği Nedir Doluluk Oranı Nedir
Band genişliği bir iletişim ortamının taşıyabileceği bilgi miktarını gösteren bir ölçüdür. Söz gelimi ses iletimi için band genişliği iletilebilen en yüksek ve en düşük frekanslar arasındaki farktır (Hertz). Bilgisayarlar arası haberleşme için de benzer şekilde band genişliği saniyede iletilen bit sayısı ile verilir.

Internet'teki bilgi iletim hızları çeşitlilik gösterir. Bilgisayarları ve değişik ağları birbirine bağlayan hatlar kablo (çoğunlukla fiber optik) uydu ya da Radyo link (yakın birimler için) bağlantılı olabilir. İnternette hat hızı saniyede iletilen "bit" sayısı ile (bps bit/san) ölçülür. Söz gelimi 64 kilobit/saniye hızındaki bir hat saniyede 64kbit=65556 bit iletebilir. Bu da ideal şartlarda yaklaşık 8 kilobyte/saniye hızına denk gelmektedir. Söz gelimi böyle bir hat ile tam kapasite kullanımında 1 Megabyte'lık bir dosya yaklaşık 2 Dakikada iletilecektir. Bir birimin bağlantılarında kullanabileceği en fazla hıza "Band Genişliği" denir. 64kbit/saniye bant genişliği olan bir hattı aynı anda 10 birime kullandırırsak buna göre hızımız en fazla hızın ortalama %10'una kadar düşer.

Günümüzde bağlantı hızları 9.6kbit/saniyelerden (modem bağlantısı) 100Megabit/saniyelere kadar geniş bir aralıkta değişmektedir. Yurt dışındaki bağlantılarda tipik hızlar yaklaşık 5-10 Mega bit/saniyeler mertebesinde iken bu oran ülkemiz için 64Kbit/san-2Mbit/saniyeler mertebesindedir

DAHA FAZLASI

Bugün 26 ziyaretçikişi burdaydı!


Koç | Boğa | İkizler | Yengeç | Aslan | Başak | Terazi | Akrep | Yay | Oğlak | Kova | Balık |
 
İLGİNÇ OLANLAR İLGİNÇ OLANLAR  İLGİNÇ OLANLAR  İLGİNÇ OLANLAR  İLGİNÇ OLANLAR
İLGİNÇ YAZILAR İLGİNÇ BİLGİLER İLGİNÇ RESİMLER İLGİNÇ VİDEOLAR İLGİNÇ HABERLER
İLGİNÇ HAYVANLAR İLGİNÇ ÇOCUKLAR İLGİNÇ HİKAYELER İLGİNÇ HOBİLER İLGİNÇ MESLEKLER
İLGİNÇ SÖZLER İLGİNÇ TASARIMLAR İLGİNÇ OYUNLAR İLGİNÇ SORULAR İLGİNÇ İSİMLER
İLGİNÇ SİTELER İLGİNÇ ŞEYLER İLGİNÇ REKORLAR İLGİNÇ YEMEKLER İLGİNÇ YAŞAMLAR


bilgi-aramak.tr.gg
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=