SEVGİLİ ZİYARETÇİLERİMİZ, SİTEMİZ 25 GÜNLÜK BİR SİTEDİR,HENÜZ YAPIM AŞAMASINDA,
SAYFALARIMIZDA ,KATEGORİLERLE İLGİLİ YÜZLERCE KONU OLUCAK, BAZI SAYFALARIMIZDAKİ KONULAR ÇOK AZ,SİZLERİ BOŞ SAYFALARLA KARŞILAMAMAK İÇİN, AZDA OLSA İÇERİK EKLENDİ, LÜTFEN BİZİ TAKİP EDİN, BÜYÜMEMİZE TANIK OLUN,SAYGILARIMLA YÖNETİM..DİLEK
,www.gururum5.tr.gg
GURURUM5.TR.GGbilgi-aramak

BAKLA YETİŞTİRME,BAKLANIN YARARLARI,BAKLA NASIL EKİLİR,BAKLA

BAKLA HAKKINDA BİLGİLER

Bakla yetiştiriciliği için organik maddece zenginBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı killi-kumluBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı killi-tınlıBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı pH' sı 6Bakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı5 - 7Bakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı3 olan; derin ve geçirgen topraklar bakla yetiştiriciliğinde idealdir. Bununla birlikte pek çok toprak yapısında da bakla yetiştiriciliği yapılmaktadır. Baklanın ortalama sıcaklık isteğiBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı yetişme döneminde 18-27° C arasındadır. Çimlenme için en uygun sıcaklık 25° C'dir. Soğuğa dayanıklılığı: gelişme dönemine ve hava sıcaklığındaki düşüşe bağlı olarak değişmekle birlikte; gencide kar örtüsüz -5° C'ye kadar dayanabilmektedir. BaklaBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı yetişme süresi boyunca yeterli ve düzenli su ister. Ancak fazla yağışlı geçen yıllarda yetişme döneminde hastalık ve zarar lılarda artış görülebilir.

EKİM ZAMANI
Ege Bölgesinde bakla için en uygun ekim zamanıBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı ekim - kasım aylandır. Geç ekimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte çıkışta gecikme olmaktaBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı bu da gelişmeyi olumsuz olarak etkilemektedir. Ayrıca bazı yörelerde geç ekimle birlikte kuş (karga) zararı da ortaya çıkmaktadır.

TOPRAK HAZIRLIĞI
Bakla yetiştiriciliğinde istenen bitki sıklığının sağlanması ve normal bir gelişme için toprağın iyi hazırlanması gerekir. Bunun için toprak sürüldükten sonra diskaro ve tırmık geçirilmeliBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı sürgü ile bastınîmalıdır.

GÜBRELEME
Baklanın havanın serbest azotundan yararlanabilme özelliği nedeniyleBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı yüksek dozda bir azot uygulamasına gerek yoktur. Ancak gelişmeyi teşvik etmek ve nodul oluşumuna ka dar bitkinin azot ihtiyacını sağlamak için ekimde 2-3 kg/da saf azot verilmelidir. Fosfor uygulamasıBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı topraktaki yarayışlı fosfor miktarına göre değişmekle birlikte; Ege Bölgesin de genellikle 4-6 kg/da saf fosfor yeterli olmaktadır. Fosfor eksikliği görülen topraklarda dekara verilecek fosfor miktarı 10 kg'a kadar çıkmaktadır.
Baklada Gübre uygulamasıBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı 10-15 cm derinliğe diskaro veya pulluk altına olacak şekilde tamamı santrifüjlü gübre dağıtma makinasıyla yapılabilir.

BAKLA EKİM ŞEKLİ VE SIKLIĞI
Ege Bölgesinde bakla ekimi genellikle serpme olarak yapılmakta olup; kullanılan tohum luk miktarı 10-20 kg/da'dır. Taban topraklarda en uygun ekim mesafesi 30x11 cmBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı kıraç topraklarda ise 45x7 cm'dir. Sıra arasını işleyebilen freze ve kazayağı gibi aletleri kulla nabilmek için 45 cm sıra arası uygundur. Buna bağlı olarak taban topraklar daki ekim mesafesi 45x9 cm olarak değiştirilmelidir. Atılacak tohumluk miktarıBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı bin tane ağırlığına göre değişmektedir. Bu miktar küçük tohumlarda daha az olurkenBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı büyük toh umlarda daha fazla olmaktadır.
Bakla için geliştirilmiş özel bir mibzer henüz mevcut değildir. Ancak mevcut mibzerlerin bakla ekimine ayarlanabüirliği üzerinde durulmalıdır. Küçük alanlarda ise kazayağı gibi aletlerle çizi açılarak ekim elle yapılabilir. Ekim derinliği 7-10 cm arasında olmalıdır.
BAKLA'NIN BAKIMI
Genelde elle ve çapa ile yapılmakta ; sıraya ekimde sıra arası işleyen kazayağı veya freze gibi aletler ara işlemede kullanılmaktadır. Kimyasal ot mücadelesindeBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı toprak hazırlığı sı rasında Trifluralin bileşimli ilaçlar; çıkış öncesinde ise Terbutrin bileşimli ilaçlar uygulana bilir.Aynca buğdaygil türü otlar için çıkış sonrası Fluazifob-butil bileşimli ilaçlar da kulla nılabilmektedir.
Bakla genelde kışlık ekildiğinden sulamaya gerek yoktur. İlkbaharın kurak gittiği yıllarda ise özellikle bakla döneminde zamanında ve yeterli sulama verim kaybını önlemektedir.

BAKLANIN HASADI VE HARMANI
Baklada olgunlaşma süresi ekim zamanı ve çeşitlere bağlı olarak 180-200 gün arasında değişmektedir. İri taneli çeşitlerde hasat tam olarak mekanize edilmemiştir. Alt baklalann kuruduğuBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı üst baklalara kurumaya yüz tuttuğuBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı yaprakların tamamen döküldüğüBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı sapın henüz yeşil olduğu dönemde çayır biçme makınası veya orakla yapılmaktadır. Bu dönem Ege Bölgesinde genellikle mayıs sonu - haziran başı olmaktadır. Küçük alanlarda ise hasat çoğunlukla elle sokum şeklinde yapılmaktadır. Bunun için baklalann tamamen kurumuş olması gerekmektedir. Biçilen bitkiler bir süre olduğu yerde bekletilerek tamamen kurumalan sağlandıktan sonra harmanlanır. Harman makinesinin olmaması halindeBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı harmanlama dövenle yapılarak rüzgarda savrulur.
EGE BÖLGESİNDE BAKLA ÜRETİMİNDEKİ SORUNLAR
Yoğun bakla üretiminin yapıldığı özellikle Balıkesir ve Çanakkale illerinde kuru baklanın dekardaki verimi 180 kg kadardır. Bakla verimi üzerine pek çok faktörün etkisi vardır.Bunlar:
• Çeşit sorunu olduğu içinBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı üretici tohumluğunu kendi yerel populasyonun-dan temin etmektedir.
• Çiftçinin kullandığı tohumluk miktarı azdır.
• Mevcut populasyonlar orabanşa hassastır. Orobanşa karşı herhangi bir mücadele yapılmadığı için verim düşmekte; zararın çok yoğun olduğu yerlerde çiftçiler bakla ekiminden vaz geçmektedirler.
• Ekim ve hasatta mekanizasyon sorunu bulunmaktadır.

ÖNERİLER
• .Bakla tarımında tescilli çeşit kullanımına gidilmelidir.
• Dekara atılacak tohumluk 20-25 kg arasında olmalıdır.
• Serpme ekim yerme sıraya ekim yeğlenmelidir. Sıra arasının 45 cm olması durumundaBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı sıra arasını işlemek ve traktörle ilaçlama yapmak mümkün olacağından işgücü geresinimi azalacaktır.

BAKLADA TESCİLLİ ÇEŞİTİ ERESEN-87'NİN ÖZELLİKLERİ
Sakız populasyonundan seleksiyon yoluyla geliştirilen Eresen-87 çeşidiBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı 1987 yılında tescil ettirilmiştir. Özellikle yeşil tüketim için (sebze olarak) yetiştirilen Sevil bakla çeşidine göre kuru tane verimi % 27 daha yüksek olan Eresen-87Bakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı erkencilik açısından Sevil ile aynı olup; sakız bakla populasyonunun özelliklerim de taşımaktadır. Bu nedenle daha çok kuru danesi için tescil ettirilmiş olsa da yeşil tüketimi de söz konusudur. Sevil' den daha kısa olan (12-19 cm) baklaları kılçıksızdır. 100 tane ağırlığı 135-160 gram arasındadır. Doğal koşullarda antraknoz hastalığına karşı toleranslıdır. Menemen koşutlarında kar örtüsüz -5° C' deki soğuklara karşı toleranslıdır. Tane dökmeye ve yatmaya toleranslı olan bu çeşidin tanelerinde % 22 oranında protein vardır. VerimiBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı ekim zamanı ve çevre koşullarına bağlı olarakBakla Bakla Nedir? Bakla Yetiştiriciliği Bakla Tanımı Bakla Bakımı 200-500 kg/da arasında değişmektedir.
EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Bugün 28 ziyaretçikişi burdaydı!


Koç | Boğa | İkizler | Yengeç | Aslan | Başak | Terazi | Akrep | Yay | Oğlak | Kova | Balık |
 
İLGİNÇ OLANLAR İLGİNÇ OLANLAR  İLGİNÇ OLANLAR  İLGİNÇ OLANLAR  İLGİNÇ OLANLAR
İLGİNÇ YAZILAR İLGİNÇ BİLGİLER İLGİNÇ RESİMLER İLGİNÇ VİDEOLAR İLGİNÇ HABERLER
İLGİNÇ HAYVANLAR İLGİNÇ ÇOCUKLAR İLGİNÇ HİKAYELER İLGİNÇ HOBİLER İLGİNÇ MESLEKLER
İLGİNÇ SÖZLER İLGİNÇ TASARIMLAR İLGİNÇ OYUNLAR İLGİNÇ SORULAR İLGİNÇ İSİMLER
İLGİNÇ SİTELER İLGİNÇ ŞEYLER İLGİNÇ REKORLAR İLGİNÇ YEMEKLER İLGİNÇ YAŞAMLAR


bilgi-aramak.tr.gg
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=